Fredensborg Kommune udtrykker stor tilfredshed med lærere fra Teach First Danmark

Det glæder os, at Fredensborg Kommune udtrykker støtte til Teach First Danmark på baggrund af deres positive erfaringer med lærere fra Teach First Danmark.

Vi har siden 2016 haft et rigtig godt samarbejde med kommunen, som har ansat 19 lærere gennem Teach First Danmark.

Klik på støtteerklæringen for at læse den i et større format:

 

Støtteerklæring til Teach First Danmark fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune ønsker med denne støtteerklæring at udtrykke vores opbakning til Teach First Danmark samt opbakning til, at Teach First Danmark kan opnå offentlig finansiering og dermed også fremover bidrage til at sikre dygtige lærere til vores skoler.

Fredensborg Kommune har i alt ansat 19 lærere gennem Teach First Danmark. Kokkedal Skole har ansat 12 og Nivå Skole har ansat 7.

På begge skoler udtrykker vores skoleledere meget stor tilfredshed med lærerne. De fremhæves bl.a. for at være ambitiøse, vedholdende og udviklingsorienterede og rigtig gode til at forene deres praksis med teoretisk viden og ny forskning.

Samtidig ser skolelederne, at Teach First lærerne brænder for folkeskolen, for elevernes faglige udvikling, for relations- og trivselsarbejdet med eleverne og for det kollegiale fællesskab og det fælles løft.

På den baggrund håber vi i Fredensborg Kommune, at Teach First Danmark fremover opnår et mere solidt finansieringsgrundlag, så foreningen kan fortsætte sit gode virke til fordel for vores børn og unge.

Med venlig hilsen

Thomas Lykke Pedersen