Danske Skoleelever bakker op om Teach First Danmark

Det glæder os, at Danske Skoleelever bakker op om Teach First Danmark, fordi de mener, at vi som almennyttig forening “er et af flere vigtige redskaber” til at sikre flere dygtige og motiverede lærere til skoler i udsatte boligområder. 

Klik på støtteerklæringen for at læse den i et større format:

 

 

Støtteerklæring til Teach First Danmark fra Danske Skoleelever 

Danske Skoleelever giver med denne erklæring sin uforbeholdne støtte til Teach First Danmark, og organisationens fortsatte arbejde med at sikre lige adgang til en god folkeskoleuddannelse for alle børn og unge i Danmark – uanset deres sociale baggrund.

Hos Danske Skoleelever finder vi det ekstremt vigtigt at vi i langt højere grad end i dag inddrager eleverne i den undervisning de får, så de selv kan være aktive medspillere i arbejdet med at skabe den bedst mulige undervisning. Vi ved at elevinddragelse har en meget positiv effekt på både faglighed og trivsel i skolen, og derfor ser vi meget positivt på, at Teach First Danmark siden opstarten i 2015 har inddraget eleverne ved at bemøde deres lærere og undervisningsmiljø med henblik på at skabe et fælles udgangspunkt for
bedre undervisning.

En god grunduddannelse i folkeskolen er en forudsætning for, at børn får det rette udgangspunkt for at skabe sig deres egen vej i livet og uddannelse er derfor den bedste forsikring for fremtiden. Folkeskolen skal kunne inkludere alle og integrationen skal også tages seriøst, og alle de opgaver skal løses af dygtige og motiverede lærere, som vi har behov for endnu flere af.

For mange elever særligt fra udsatte boligområder forlader fortsat folkeskolen uden at kunne læse, skrive og regne godt nok til at tage sig en ungdomsuddannelse. Det er et stort socialt problem, som i høj grad skal løses ved at skoler i udsatte boligområder får endnu flere dygtigere lærere. Det er det problem Teach First Danmark bidrager til at løse med flere dygtige og motiverede lærere, som underviser på folkeskoler i udsatte boligområder.

I forvejen er 16 pct. af underviserne i skolen ikke læreruddannede, og der er derfor behov for alle gode tiltag, der kan rekruttere, uddanne og fastholde flere dygtige lærere til folkeskolen. Det har Teach First Danmark bevist, at det kan og hos Danske Skoleelever mener vi, at Teach First Danmark er et af flere vigtige redskaber i den uddannelsesmæssige værktøjskasse. Da formålet med fondenes penge om at bevise om Teach First Danmark kan levere resultater nu er tydelig bevist, er det en oplagt opgave for staten at sikre Teach First Danmarks økonomi via finansloven, så organisationen kan fortsætte og udvide til gavn for flere elever.

Med venlig hilsen

Esther Vyff Balslev Petersen
Formand


 

 

 

Læs også

Velkommen til årgang 2023!

De nye Teach First-graduates er netop begyndt ude på skolerne. Tag godt imod dem!

Vi åbner for nye ansøgninger til vores vinteroptag

Skal der ske noget nyt i dit liv og din karriere? Drømmer du om at [...]

Her er vores to nye lærerfaglige mentorer

Vi kan nu med stolthed præsentere vores to nye lærerfaglige mentorer: Lasse Rømer og Thomas [...]

Sara er uddannet havbiolog, men arbejder som lærer på Tingbjerg Skole (artikel i Politiken)

Folkeskolen er i stor mangel på uddannede lærere. På Tingbjerg Skole er flere af lærerne [...]

Generalforsamling hos Teach First Danmark torsdag den 2. februar 2023

Der indkaldes til generalforsamling i foreningen torsdag den 2. februar kl. 19:00 i sekretariatets lokaler [...]

HURRA! Teach Frist Danmark optager den største årgang til dato

HURRA! I år har Teach First Danmark optaget den største årgang siden vi startede tilbage [...]