Støtteerklæring fra Herlev Kommune og borgmester Thomas Gyldal Petersen

“Herlev Kommune ønsker med denne støtteerklæring at udtrykke sin opbakning til, at Teach First Danmark kan opnå støtte og finansiering, så de også i fremtiden kan bidrage til at sikre dygtige lærere til kommunens skoler.”


Støtteerklæring til Teach First Danmark

Herlev Kommune ønsker med denne støtteerklæring at udtrykke sin opbakning til, at Teach First Danmark kan opnå støtte og finansiering, så de også i fremtiden kan bidrage til at sikre dygtige lærere til kommunens skoler.

Behovet for uddannede lærere er stort, og muligheden for at sikre kvalificerede lærere til folkeskolen forøges med Teach First:

  • Teach First understøtter arbejdet med at løfte folkeskolen fagligt ved at give et fagligt løft i forhold til de enkelte fag
  • Teach First medvirker til at skabe innovation i undervisningen ved at inddrage nye faglige profiler og nye kompetencer i skolen
  • Teach First muliggør faglig sparring mellem de alment læreruddannede undervisere og undervisere med andre faglige kompetencer.

Herlev Kommune har allerede ansat undervisere gennem Teach First, og oplevelsen er, at Teach First lærerne bidrager positivt på skolerne og bringer deres faglighed og baggrund i spil på gode måder.

Venlig hilsen
Thomas Gyldal Petersen

Borgmester


Alle anbefalinger til støtte er fra november 2020:

Klik på de enkelte støtteerklæringer for at se dem:

[envira-gallery id=”27864″]

Se støtteerklæringer i PDF: