Ny støtteerklæring fra Skolelederforeningen til Teach First Danmark som NGO

Skolelederforeningen erklærer sin fortsatte støtte til Teach First Danmark: Lærerne fra Teach First Danmark bidrager i samspil med skolernes øvrige lærere til nye måder at lære og undervise på, og skolelederne er meget tilfredse med deres faglige og relationsmæssige arbejde på skolerne.


“Skolelederforeningen tilkendegiver hermed sin fortsatte støtte til foreningen Teach First Danmark.

Det sker overordnet med afsæt i, at vi fra vores medlemmer får tilbagemeldinger om, at Teach First Danmark gør et godt stykke arbejde med at rekruttere nogle kompetente kandidater til folkeskolen. Vores oplevelse er, at Teach First Danmark i et samarbejde med professionshøjskoler medvirker til, at uddannede lærere bliver i jobbet i folkeskolen. Desuden oplever vi det som positivt at en tredjedel af dem, der har færdiggjort programmet hos Teach First angiver, at de på sigt ønsker at arbejde som skoleledere.

Skoleledere der i et samarbejdsforløb med Teach First Danmark har ansat lærere fremhæver bl.a., at disse såkaldte ’teach-first-lærere’ i samspil med skolens øvrige lærere – og som faglige fyrtårne ift. et universitetsfag – bidrager til nye måder at lære og undervise på. Desuden hører vi fra skolelederne, at der er stor tilfredshed med både det faglige og det relationsmæssige arbejde som lærere fra Teach First lægger for dagen.

Skolelederforeningen ser med bekymring på, at der fortsat er problemer med at rekruttere uddannede lærere på flere skoler især vedr. STEM-fagene. Vi ser det dermed som positivt, at hovedparten af lærerne fra Teach First Danmark underviser i et STEM-fag. Vi hylder desuden Teach First Danmarks praksis om, at lærerne fra Teach First kun virker i de områder, hvor der er det største behov og de dermed styrker inklusionsområdet.

I Skolelederforeningen håber vi, at Teach First Danmarks indsats som har vist væsentlige resultater kan udvides og blive til gavn for flere folkeskoler.

Med venlig hilsen
Claus Hjortdal

Formand for Skolelederforeningen”


All støtteerklæringer er fra november 2020.

Klik på de enkelte støtteerklæringer for at se dem:

[envira-gallery id=”27864″]

Se støtteerklæringer i PDF:

Læs også

Velkommen til årgang 2023!

De nye Teach First-graduates er netop begyndt ude på skolerne. Tag godt imod dem!

Vi åbner for nye ansøgninger til vores vinteroptag

Skal der ske noget nyt i dit liv og din karriere? Drømmer du om at [...]

Her er vores to nye lærerfaglige mentorer

Vi kan nu med stolthed præsentere vores to nye lærerfaglige mentorer: Lasse Rømer og Thomas [...]

Sara er uddannet havbiolog, men arbejder som lærer på Tingbjerg Skole (artikel i Politiken)

Folkeskolen er i stor mangel på uddannede lærere. På Tingbjerg Skole er flere af lærerne [...]

Generalforsamling hos Teach First Danmark torsdag den 2. februar 2023

Der indkaldes til generalforsamling i foreningen torsdag den 2. februar kl. 19:00 i sekretariatets lokaler [...]

HURRA! Teach Frist Danmark optager den største årgang til dato

HURRA! I år har Teach First Danmark optaget den største årgang siden vi startede tilbage [...]