Danmarks Lærerforening indgår overenskomst med Teach First Danmark

Fælles pressemeddelelse fra DLF og Teach First Danmark, 28. juni.

Danmarks Lærerforening indgår overenskomst med Teach First Danmark

Danmarks Lærerforening indgår overenskomst med non-profit foreningen Teach First Danmark, der sikrer lærerfaglige mentorer samme lønniveau som konsulenter ansat i kommunerne.


Danmarks Lærerforening har på vegne af Lærernes Centralorganisation (LC) indgået en overenskomst med Teach First Danmark. Overenskomsten dækker de lærerfaglige mentorer, der støtter nye lærere i deres undervisning og udvikling på folkeskoler gennem foreningens to-årige graduate program. Graduates i programmet fastansættes på en folkeskole i et socialt udsat boligområde og videreuddanner sig samtidig til lærer.

Morten Refskov, der er formand for Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening, er tilfreds med aftalen.

”I Danmarks Lærerforening tror vi på fællesskabet, og fællesskabet er bedst, når det kæmper sammen og sikrer ordnede forhold for hinanden. Det er netop derfor, vi har indgået en aftale med Teach First
Danmark, så de lærerfaglige mentorer får samme grundlæggende ansættelsesvilkår, som de lærere, de arbejder sammen med til daglig. Vi underskriver kun aftaler, vi kan stå inde for, og det kan vi med
denne,” siger Morten Refskov.

Også hos Teach First Danmark er direktør Jesper Bergmann tilfreds med at have indgået en overenskomst med Danmarks Lærerforening:

”Lærerfaglige mentorer fra Teach First Danmark yder en stor indsats for at støtte nye lærere i folkeskolen, der har et målrettet ønske om at undervise på skoler i udsatte boligområder. Vores mentorer har løbende
dygtiggjort sig gennem videreuddannelse i Danmark og udlandet, og jeg er tilfreds med, at de med overenskomsten får endnu bedre ansættelsesvilkår. Jeg er derfor meget tilfreds med aftalen.”
Aftalen betyder blandt andet, at de lærerfaglige mentorer nu får samme lønniveau som kommunale konsulenter. Lønniveauet betyder blandt andet en fast løn med automatiske stigninger afhængigt af
anciennitet og en forbedring af pensionsforholdene.

”De nye vilkår er klare forbedringer for de lærerfaglige mentorer, og det sætter en streg under, hvorfor det er godt at være ansat på en overenskomst udover alle de andre fordele, der er ved at være en del af et fællesskab. Det er fremskridt, vi er blevet enige om at sikre i overenskomsten. Derfor er det en solid aftale, vi nu har indgået,” siger Morten Refskov.

Overenskomsten blev endeligt godkendt af Lærernes Centralorganisation den 28. juni og træder i kraft den 1. august i år.

For yderligere:
Morten Refskov, formand for overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening, 60 11 77 60
Jesper Bergmann, direktør for Teach First Danmark, 41 12 27 38


Om Teach First Danmark

Teach First Danmark er en non-profit forening stiftet i 2013. Vi arbejder for at give alle børn og unge i Danmark muligheden for at få en god uddannelse – uanset social baggrund.

I dag har 20 procent af 25-årige i Danmark ikke har en uddannelse. Det er et stort og akut samfundsproblem. Grundstenen til en god uddannelse ligger i grundskolen, og derfor arbejder Teach First Danmark for at engagere flere dygtige mennesker, som normalt ikke ville finde vej til lærergerningen, til at blive lærere på folkeskoler i socialt udsatte boligområder, hvor eleverne oftest har et særligt behov for hjælp til at komme videre i uddannelsessystemet.

Vi optager de best egnede bachelorer og kandidater, som efter endt uddannelse vil arbejde som folkeskolelærere. De bliver optaget i et toårigt graduate-program, hvor de underviser på fuld tid i en folkeskole, samtidig med at de tager en meritlæreruddannelse. Undervejs bliver de støttet af lærerfaglige mentorer fra Teach First Danmark, som systematisk sparrer med og støtter de nye lærere på deres skoler.


Læs om Teach First Danmarks resultater de første 5 år i ekstern evaluering fra 2018-2020.

Resultater


Andre nyheder

Teach First-alumner modtager Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris

Matematiker på mission: Matematikangst skal ud af folkeskolen

Læs også

Velkommen til årgang 2023!

De nye Teach First-graduates er netop begyndt ude på skolerne. Tag godt imod dem!

Vi åbner for nye ansøgninger til vores vinteroptag

Skal der ske noget nyt i dit liv og din karriere? Drømmer du om at [...]

Her er vores to nye lærerfaglige mentorer

Vi kan nu med stolthed præsentere vores to nye lærerfaglige mentorer: Lasse Rømer og Thomas [...]

Sara er uddannet havbiolog, men arbejder som lærer på Tingbjerg Skole (artikel i Politiken)

Folkeskolen er i stor mangel på uddannede lærere. På Tingbjerg Skole er flere af lærerne [...]

Generalforsamling hos Teach First Danmark torsdag den 2. februar 2023

Der indkaldes til generalforsamling i foreningen torsdag den 2. februar kl. 19:00 i sekretariatets lokaler [...]

HURRA! Teach Frist Danmark optager den største årgang til dato

HURRA! I år har Teach First Danmark optaget den største årgang siden vi startede tilbage [...]