“Et stærkt supplement til
vores skoler”

“Når vi laver de her aktiviteter,
så forstår jeg det bedre

Hvad siger skolelederne?

Marco Damgaard – Tingbjerg Skole

“De har en meget positiv tilgang og energi, og de er med til at styrke kulturen på skolen og arbejdsglæden”.

Tina Mandrup – Skolen på Herredsåsen

“Kombinationen af læreruddannelse og fuldtidsjob gør, at de er i et dobbelt læringsforløb og udvikler sig lynhurtigt.”

Kirsten Birkving – Kokkedal Skole

“De kommer med en åbenhed og et engagement, som betyder, at de er klar til at gøre en forskel fra dag ét.”

Thomas Wied – Nivå Skole

“De tilfører stor energi og faglighed til skolen, og de ser relationer som vigtige for at kunne løfte eleverne fagligt, socialt og personligt.”

Hvad siger eleverne? (fra ekstern evaluering)

Elev:

 ”Min lærer kan vildt godt lide os, hun siger vi er en af de bedste klasser”. 

Elev:

 ”Min lærer kan vildt godt lide os, hun siger vi er en af de bedste klasser”. 

Elev:

”Min lærer har meget tillid til os og siger, at hvis I har tillid til mig, så har jeg tillid til jer”.
 

Elev:

Vi gider det mere, når vores lærer siger, at vi er gode.”

Elever i ekstern evaluering

Teach First Danmarks graduate-program er blevet evalueret fra 2018-2020. Evalueringen har set nærmere på rekrutteringen af graduates, deres indsats på skolerne og deres videre færd efter programmet.

Elev-udsagnene på denne side er en del af evalueringen. Eleverne blev interviewet om deres oplevelse af deres lærere fra Teach First Danmark. Det viser blandt andet, at:

  • 70 pct. af eleverne oplever, at Teach First-lærere er gode til at skabe relationer til dem og sikre, at de har lært noget, og 70 pct. af eleverne oplever at lærerne har høje forventninger til dem.
  • 97 pct. af skolelederne oplever, at Teach First-lærere styrker elevernes faglighed og 85 pct. oplever, at de styrker elevernes trivsel

Student Survey og CLASS

Student Survey er en spørgeundersøgelse blandt elever, som undervises af graduates fra Teach First Danmark. Den gennemføres to gange årligt. Surveyen er udviklet af forskere fra Harvard University. Den viser elevernes opfattelse af deres lærer og er tilpasset forskellige klassetrin.

CLASS står for Classroom Assessment Scoring System. Det er en forskningsbaseret observationsmetode, som vores lærerfaglige mentorer bruger til at give graduates feedback i deres undervisning med fokus på relationsdannelse, klasseledelse, læringsledelse og elevengagement. 

Både Student Survey og CLASS er værktøjer, som skal hjælpe graduates til at blive bevidste om deres på styrker og svagheder – set med elevernes øjne. Forskning viser nemlig, at elevernes egen opfattelse af deres læring har stor betydning for, hvordan de faktisk klarer sig.

Teach First Graduate, Andreas Sørensen, med sin klasse på Skolen på Herredsåsen: Andreas er også mentor og arbejdsmiljørepræsentant på skolen.

Før lavede vi kun opgaver i bogen hele tiden. Nu bruger vi meget ting, hun har med, et hjul, en lampe og andre ting. Jeg synes, jeg er blevet bedre til matematik af at gøre det på den måde […] Når vi laver de her aktiviteter, så forstår jeg det bedre. 

Vores lærer har meget tillid til os og siger, hvis I har tillid til mig, så har jeg tillid til jer […] og siger, det er rigtig godt, og at jeg skal blive ved med det. Det er dejligt, så tror jeg mere på mig selv.

–elevinterviews, ekstern evaluering

[…] i den selektionsproces, de har været igennem, der har man selvfølgelig forholdt sig til, om de har de skills, der skal til for at opbygge relationer. Og det er bare så tydeligt, at det har de.

–Skoleleder, ekstern evaluering

Det er noget helt fantastisk undervisning, der bliver planlagt. Jeg tror det hænger sammen med, at de har et fagligt overskud, som de kan trække på i deres planlægning af undervisningen.

Skoleleder, ekstern evaluering

Marco Damgaard


Skoleleder
Tingbjerg Skole

 

“De har en meget positiv tilgang og energi, og de er med til at styrke kulturen på skolen og arbejdsglæden”

– det vigtigste for mig er, at de brænder for at skabe gode relationer til børnene og er virkelig motiverede for at udvikle sig som lærere gennem deres uddannelse og sparring med deres mentorer fra Teach First.

De professionsuddannede lærere er grundstammen på Tingbjerg Skole, men lærere fra Teach First er et værdifuldt supplement. De kan noget andet også, og det gavner hele skolen og åbner op for nye ideer og udviklingsmuligheder.

De kommer med forskellige fagligheder og erhvervserfaringer. Det bidrager til en god faglig dynamik og nye ideer, som kan inspirere både elever og kolleger.

De er også organisatorisk dygtige. De ser udviklingsmuligheder for hele skolen, der inddrager både elever, kolleger, forældre og ledelse.”

Tina Mandrup


Skoleleder
Skolen på Herredsåsen

 

“Kombinationen af uddannelse og fuldtidsjob gør, at de er i et dobbelt læringsforløb og udvikler sig lynhurtigt.”

– de afprøver det teoretiske på jobbet og får perspektiv og sparring på deres erfaringer fra deres mentor og på deres uddannelse.

For skolen er dette en dobbelt gevinst. Deres refleksioner bringes ind i teamsamarbejdet, hvor det løfter alles blik lidt fra hverdagens drift, og hvor de mere garvede lærere også kan bringe deres erfaringer med ind i ligningen.

Jeg tror, det er overvældende for de fleste nyuddannede lærere at komme ud i praksis og her er mentorordningen meget værdifuld. Teach First-mentoren har sin gang på skolen og kan derfor fornemme skolens kultur og coache og støtte ind i skolens traditioner og kontekst.

Vi vil gerne skabe muligheder for vores elever ved at inddrage det lokale erhvervsliv. Her ser jeg også et stort potentiale i, at vi i endnu højere grad bringer Teach First-læreres forskellige fagligheder og erfaringer i spil.”

Kirsten Birkving


Skoleleder
Kokkedal Skole

 

“De kommer med en åbenhed og et engagement, som betyder, at de er klar til at gøre en forskel fra dag ét, og det er et fantastisk supplement til skolen.”

– Teach First har været gode til at udvælge lærere, som er gode til at danne relationer, især til eleverne, men også til forældre og kolleger. De er gode relationshåndværkere, og det betyder rigtig meget for elevernes trivsel og faglige udbytte.

De er ambitiøse, vedholdende og udviklingsorienterede og rigtig gode til at forene deres praksis med teoretisk viden og ny forskning. Det betyder også, at de er gode til at systematisere deres erfaringer og føre det ud i praksis.

Og så har de alle sammen en fantastisk respekt for folkeskolen og lærergerningen, og det synes jeg er vigtigt, og et stærkt ønske om at give noget tilbage af det, de selv har fået af folkeskolen. De er meget dedikerede til folkeskolen.”


> Læs også artikel i skoleledernes medlemsblad (s. 28-30), hvor Kirsten fortæller om sine erfaringer med Teach First-lærere.

Thomas Wied


Skoleleder
Nivå Skole

 

“De tilfører stor energi og faglighed til skolen, og de ser relationer som vigtige for at kunne løfte eleverne fagligt, socialt og personligt.”

– jeg oplever meget motiverede Teach First-lærere, der brænder for folkeskolen, for elevernes faglige udvikling, for relations- og trivselsarbejdet med eleverne og for det kollegiale fællesskab og det fælles løft.

Teach First-lærerne på Nivå Skole er stærke bidragsydere i styrkelsen af skolens faglighed og elevernes alsidige læring. De viser et engagement og en iderigdom, der smitter gennem hele skolen og i alle lag, også i ledelsen.

De er også stærke ”procesledere” – de er ikke bange for at tænke højt og ”ud-af-boksen”. Det gør dem til vigtige med-inspiratorer og indpiskere i skolens pædagogiske og didaktiske udvikling.

Derudover kommer de med en åbenhed og en ydmyghed over for, at de også kommer som dem der skal lære, og at de ikke skal erstatte noget, men supplere noget.”

Skoleleder Kirsten Birkving (midten) med Teach First-Alumne, Sophia (uddannet ingeniør- og meritlærer) og hendes professionsuddannede lærerkollega, Ole.

De skoler, der har mange graduates siger, at det faglige niveau løftes. Ikke nødvendigvis det fag-faglige, men de har en anderledes tilgang. En Pippi-Langstrømpe-tilgang. De puster liv i ting. De siger: ”Hvorfor skulle jeg ikke kunne det”.

– kommunalleder, ekstern evaluering

[envira-gallery id=”19050″]