Er programmet akkrediteret? - Teach First Danmark

Er programmet akkrediteret?

Den del af graduate-programmet, der omfatter meritlæreruddannelsen er ECTS-akkrediteret. For at være færdiguddannet lærer skal du gennemføre 150 ECTS-point.

Du kan gennemføre op til 90 ECTS ECTS-point i løbet af programmets to år og forventes at få meritoverført 10-30 ECTS-point ved programstart på baggrund af din videregående uddannelse. Dette vil bero på en individuel vurdering. De resterende 30-40 ECTS-point kan du i alle tilfælde gennemføre efter programmet.

Hvorvidt du får overført merit har ingen betydning for om du kan blive optaget i programmet.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.