Er programmet akkrediteret?

Den del af graduate-programmet, der omfatter meritlæreruddannelsen er akkrediteret. For at opnå akkreditering som lærer skal du opnå 150 ECTS-point. Du gennemfører 120 ECTS-point i løbet af programmets to år og forventes at få meritoverført 10-30 ECTS-point ved programstart på baggrund af din videregående uddannelse. Dette vil bero på en individuel vurdering. Hvis du ikke får overført merit, eller kun får overført delvis merit, kan du gennemføre de manglende 10-30 ECTS i op til tre år efter din sidste eksamen.

Hvorvidt du får overført merit har ingen betydning for om du kan blive optaget eller gennemføre programmet.

Kommentarer

Dette indlæg var udgivet den . Bookmark permalink.

Læs også