Mia Bertelsen ny lærerfaglig mentor hos Teach First Danmark

Hos Teach First Danmark er vi glade for at byde Mia Just Struckmann Bertelsen velkommen som ny lærerfaglig mentor. Mia er uddannet folkeskolelærer og har 11 års erfaring som lærer i udskolingen.

Med sin stærke naturfaglige undervisningsprofil og brede erfaring som vejleder for lærere i folkeskolen er Mia et stærkt bidrag til Teach First Danmarks lærerfaglige mentorkorps-

Mia og vores andre mentorer hjælper kandidater på Teach First Danmarks graduate program i at udvikle sig som gode lærere for elever på skoler i udsatte områder. Som led i vores SCIENCE-strategi har Mia specielt fokus på at styrke vores graduates i naturfagsundervisningen og holde mentorer ajour med den nyeste naturfaglige didaktik. Det skal årligt bidrage til at løfte mere end 15.000 elever i matematik og naturfagene.

Om sit engagement i Teach First Danmark udtaler Mia Bertelsen:

“Jeg ser frem til at være med til at udvikle Teach First Danmarks naturfaglige profil og glæder mig til at støtte op om visionen om at give alle børn i Danmark muligheden for en god uddannelse – uanset social baggrund. Jeg tror på, at engagerede og dygtige klasseledere kan inspirere flere elever til at vælge en naturfaglig videregående uddannelse.”