A.P. Møller Fonden donerer 12 mio. kroner til Teach First Danmark

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilliget 12 mio. kr. til Teach First Danmark, som arbejder for at rekruttere flere dygtige lærere blandt nyuddannede bachelorer og kandidater, så de kan undervise de børn i folkeskolen, der har mest brug for det.


Siden 2015 har Teach First Danmark udvalgt godt 160 nye Teach First-lærere til folkeskolen blandt flere end 2000 universitetsuddannede ansøgere. Teach First-lærerne underviser på fuld tid i folkeskoler, hvor elevernes socioøkonomiske baggrund ligger under landsgennemsnittet.

Sideløbende følger Teach First-lærerne en særligt tilrettelagt meritlæreruddannelse og modtager sparring fra en lærerfaglig mentor. Det giver mulighed for en særlig praksisnær læreruddannelse med en stærk kobling til lærernes undervisning ude i skolen.

Der er i bevillingen på i alt 12 mio. kroner afsat 2 mio. kroner til i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon at styrke koblingen mellem den særligt tilrettelagte læreruddannelse, Teach First-lærernes undervisningspraksis og deres løbende sparring med en mentor fra Teach First Danmark, som er en erfaren folkeskolelærer.

Bevillingen vil også understøtte Teach First Danmarks samarbejde med skoler og kommuner og sikre mulighed for finansiering i en overgangsperiode, hvor der arbejdes på fuld kommunal betaling af Teach First Danmark-programmet og udvidelse til flere dele af landet, hvilket også vil inkludere samarbejde med flere professionshøjskoler.

Bevillingen er den hidtil største til Teach First Danmark og er givet til projektet “Et strategisk samarbejde om forankring af Teach First Danmark-programmet” fra 2018-2021.

Stefan Hermann, Rektor for Københavns Professionshøjskole siger:

 

Meritlæreruddannelsen i Teach First-programmet udgør samlet et vigtigt nybrud i adgangen til lærergerningen. Det er rigtig godt, at vi nu får yderligere kræfter til at styrke samarbejdet og til at udvikle initiativet.

Camilla Wang, Rektor for Professionshøjskole siger:

 

Meritlæreruddannelse i samarbejde med Teach First Danmark er et stærkt supplement til Absalons udbud af meritlæreruddannelsen i øvrigt. Med samarbejdet får Absalon styrket mulighederne for at forbedre undervisningen for børn i udsatte områder. Den særligt tilrettelagte meritlæreruddannelse tilføjer endnu en vej til lærergerningen i Region Sjælland og bidrager hermed til Absalons mål om at afhjælpe lærermangel i regionen.

Jesper Bergmann, CEO for Teach First Danmark udtaler:

 

“En vigtig del af Teach First Danmarks toårige program er en praksisnær meritlæreruddannelse, som styrker læringsudbyttet gennem en tæt kobling mellem uddannelsen, lærernes undervisningspraksis og deres løbende sparring med en lærerfaglig mentor. Vi bidrager med en ny type lærere til folkeskolen, og vi oplever stor tilfredshed og efterspørgsel fra skoler og kommuner. Vi er derfor meget taknemmelige for, at A.P. Møller Fondens bevilling giver os mulighed for sammen med professionshøjskolerne at engagere endnu flere fagligt dygtige og motiverede lærere til de børn i folkeskolen, som har mest brug for det.”

Kort om Teach First Danmark

Teach First Danmark er en non-profit organisation, som samarbejder med folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og myndigheder for at give alle børn i Danmark muligheden for en god uddannelse – uanset social baggrund. Initiativet dækker til dato hovedstadsområdet og Kalundborg, med planer om at udvide til flere dele af Danmark i de kommende år.

Den særligt tilrettelagte meritlæreruddannelse indgår som en væsentlig del af Teach First Danmarks toårige graduate-program for udvalgte bachelorer og kandidater fra landets universiteter. Meritlæreruddannelsen foregår på Københavns Professionshøjskole og Absalon.

I 2015 startede den første årgang af Teach First-lærere på Københavns Professionshøjskole, og siden 2017 har Professionshøjskolen Absalon også samarbejdet med Teach First Danmark.

Siden 2015 har Teach First Danmark modtaget flere end 2000 ansøgninger og optaget ca. 9 procent af ansøgerne i programmet.

Teach First-lærerne udvælges til optagelsesdage, hvor kandidaterne blandt andet vurderes på deres relationskompetencer og evner til at lære fra sig. De kommer med en faglig bredde og dybde i deres fag fra universitetet, som supplerer lærerkollegiet og kan styrke elevernes fag-faglighed.

En ekstern evaluering af Teach First Danmark i foråret 2018 viser bl.a. at:

  • Skolelederne oplever Teach First-lærerne som motiverede, og at de har de rette kompetencer i forhold til at undervise
  • Teach First-lærerne er fagligt dygtige med et højt karaktergennemsnit fra deres uddannelser

den selektionsproces, de har været igennem, der har man selvfølgelig forholdt sig til; har de de skills, der skal til for at opbygge relationer. Og det er bare så tydeligt, at det har de.

– Skoleleder interviewet af VIA (ekstern evaluering)

 

Det er noget helt fantastisk undervisning, der bliver planlagt. Jeg tror det hænger sammen med, at de har et fagligt overskud, som de kan trække på i deres planlægning af undervisningen.

– Skoleleder interviewet af VIA (ekstern evaluering)

Læs mere på teachfirst.dk/resultater

 


 

For yderligere information om Teach First Danmark og samarbejdet med professionshøjskolerne:

Jesper Bergmann, CEO, Teach First Danmark, tlf. 4112 2738

For yderligere information om den særligt tilrettelagte meritlæreruddannelse:

Camilla Wang, Rektor, Professionshøjskolen, Absalon, tlf. 7248 1044

Charlotte Bender, Kommunikationschef, Københavns Professionshøjskole, tlf. 4189 8846.

Mette Marie Rasmussen, Kommunikationskonsulent, Københavns Professionshøjskole, tlf. 3030 4544

Læs også

Kan vi regne med æbler og pærer? Ordvalg og sprogforståelse i matematikundervisning

Vi kan nu med stolthed præsentere vores to nye lærerfaglige mentorer: Lasse Rømer og Thomas [...]

Velkommen til årgang 2023!

De nye Teach First-graduates er netop begyndt ude på skolerne. Tag godt imod dem!

Vi åbner for nye ansøgninger til vores vinteroptag

Skal der ske noget nyt i dit liv og din karriere? Drømmer du om at [...]

Her er vores to nye lærerfaglige mentorer

Vi kan nu med stolthed præsentere vores to nye lærerfaglige mentorer: Lasse Rømer og Thomas [...]

Sara er uddannet havbiolog, men arbejder som lærer på Tingbjerg Skole (artikel i Politiken)

Folkeskolen er i stor mangel på uddannede lærere. På Tingbjerg Skole er flere af lærerne [...]

Generalforsamling hos Teach First Danmark torsdag den 2. februar 2023

Der indkaldes til generalforsamling i foreningen torsdag den 2. februar kl. 19:00 i sekretariatets lokaler [...]