Generalforsamling den 30. oktober 2019

Teach First

Foreningen Teach First Danmark afholder ordinær generalforsamling for 2019. Generalforsamlingen finder sted den 30. oktober kl. 17.00 hos Teach First Danmark.Sted:

Teach First Danmark
Vesterbrogade 52, 1. sal

1620 København V.


 


 

Dagsorden:


 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed
  3. Forslag om ændring af §21 i vedtægterne fra denne ordlyd: Organisationens regnskabsår følger kalenderåret” til følgende ordlyd Organisationens regnskabsår går fra den 1. august til den 31. juli. Dette forslag er for at organisationens udgetlægning og økonomi bedre kan følge organisationens og skolernes årshjul
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Budget for følgende regnskabsår fremlægges
  5. Andres forslag. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen for at blive behandlet, medmindre generalforsamlingen beslutter at behandle forslaget
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt


 

Tilmelding er påkrævet og kræver, at man er medlem af foreningen Teach First Danmark. Tilmelding skal ske via mail til medlem@teachfirst.dk senest 4 hverdage før generalforsamlingens afholdelse.


 

Vores vedtægter kan læses her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *