Industriens Fond støtter Teach First Danmark med yderligere 6,7 mio. kr. Det skal engagere flere dygtige lærere i folkeskolen i matematik og naturvidenskab.

Industriens Fond har valgt at støtte Teach First Danmarks SCIENCE-strategi med yderligere 6,7 mio. kr fuente del artículo. i perioden 2020-2023. Det skal bidrage til at engagere endnu flere dygtige lærere i folkeskoler i socialt udsatte områder i matematik og naturfagene.

Formålet med Teach First Danmarks SCIENCE-strategi er at rekruttere bachelorer og kandidater med faglige og personlige kompetencer til at blive dygtige lærere i matematik og naturfagene i folkeskoler i socialt udsatte områder.

Den nye bevilling vil gå til at rekruttere og videreuddanne endnu flere dygtige STEM-lærere gennem Teach First Danmarks toårige graduate-program.

Programmet omfatter en fuldtidsansættelse som lærer på en folkeskole i et socioøkonomisk udsat område samt en fuld meritlæreruddannelse i samarbejde med professionshøjskolerne KP og Absalon. Herudover bliver alle nye lærere fra Teach First Danmark observeret og støttet på skolerne af erfarne lærerfaglige mentorer fra Teach First Danmark.

Målet er at styrke interessen for STEM-fagene i folkeskolen
Teach First Danmarks SCIENCE-strategi skal engagere endnu flere dygtige og relationsstærke STEM-lærere i folkeskolen. De skal bidrage til at styrke elevernes interesse for STEM-fagene gennem virkelighedsnær og undersøgelsesbaseret undervisning, der trækker på den nyeste viden inden for naturfagsdidaktik.

Flere dygtige STEM-lærere kan også bidrage til, at flere elever i folkeskolen vælger en naturvidenskabelig karrierevej på sigt. Det vil møde efterspørgslen fra danske virksomheder, som ofte søger forgæves efter medarbejdere med STEM-kompetencer.  

200 lærere udvalgt blandt 2400 ansøgere siden 2015
Siden 2015 har Teach First Danmark rekrutteret 200 lærere til programmet blandt over 2400 ansøgere, som udvælges gennem praktiske optagelsesprøver. Teach First-lærerne er nået ud til over 12.000 elever på 66 folkeskoler. De bliver udelukkende ansat på skoler, hvor den socioøkonomiske reference for elevernes baggrund ligger under landsgennemsnittet.

Teach First Danmark vil i de kommende år forsøge at hjælpe endnu flere folkeskoler med at rekruttere kvalificerede STEM-lærere. Det skal ske gennem et samarbejde med kommunerne.

Indsatsen vil blive evalueret til gavn for skoleområdet
Der er i bevillingen lagt vægt på, at Teach First Danmarks resultater evalueres, så hele skoleområdet kan få gavn af den viden, som støtten bidrager til. 

Andre succeskriterier:

  • 100 pct. af skoleledere er tilfredse med STEM-lærere fra Teach First Danmark.
  • 80 pct. af alle Teach First-lærere underviser i mindst ét STEM-fag
  • 80 pct. fortsætter som lærere i folkeskolen i mindst ét år ud over programmets to år, der omfatter en fuld meritlæreruddannelse.

“Teach First Danmark har været gode til at vælge lærere, som er gode til at danne relationer, især til eleverne, men også til forældre og kolleger. De er gode relationshåndværkere, og det betyder rigtig meget for elevernes trivsel og faglige udbytte. Vi får nogle dygtige lærere til fag, vi har svært ved at besætte, og her er det især værd at nævne STEM-fagene. De kommer med en åbenhed og et engagement, som betyder, at de er klar til at gøre en forskel fra dag ét, og det er et fantastisk supplement til skolen.”

 


Kirsten Birkving, Skoleleder på Kokkedal Skole (har ansat 12 lærere gennem Teach First Danmark)

Stor værdi i at supplere skolernes lærerteams med flere dygtige STEM-lærere 
Hos Teach First Danmark ser vi stor værdi i at engagere flere dygtige STEM-lærere til folkeskolen. De skal kunne skabe positive relationer til eleverne og gøre deres viden i matematik og naturvidenskab spændende og vedkommende for børn og unge. På den måde kan de også være rollemodeller i STEM-fagene. De kombinerer pædagogisk flair med en viden om, hvordan forskellige teknologier virker i en hverdag, som eleverne kender og som hjælper til at gøre undervisningen inspirerende og virkelighedsnær.

Stort behov for at styrke interessen for STEM-fagene i en tidlig alder
En rapport fra McKinsey og Innovationsfonden viser et stort behov for at styrke interessen for STEM-fagene i en tidlig alder: Danmark vil mangle op mod 9.500 ingeniører og naturvidenskabelige specialister i 2025 og op mod 19.000 IT-specialister i 2030 (The Talent Gap, 2018). Dygtige og inspirerende lærere er afgørende for, at man udvikler sin interesse for bestemte fag i skolen (Juul & Blicher, 2018). Derfor er der et stort potentiale i flere dygtige STEM-lærere i folkeskolen.

Skolerne er glade for lærere fra Teach First Danmark
De folkeskoler, Teach First Danmark samarbejder med, er glade for Teach First-lærerne. Således er det 82 pct. af partnerskoler, der ansætter Teach First-lærere igen i det efterfølgende skoleår. Se eksempler på lærerprofiler fra Teach First Danmark her.

Positive eksterne evalueringer af lærere fra Teach First Danmark 
To eksterne evalueringer fra 2017 og 2018 viser, at Teach First Danmark tiltrækker fagligt stærke kandidater, der ellers ikke ville have valgt en karriere i folkeskolen. Evalueringen viser også, at 97 pct. af skolelederne oplever, at Teach First-lærere styrker elevernes faglighed, og 85 pct. oplever, at de styrker elevernes trivsel. Se flere resultater på teachfirst.dk/resultater.

“Vi er dybt taknemlige for Industriens Fonds bevilling. Det er anden gang, at vi modtager støtte, og jeg ser det som en stor tillidserklæring og anerkendelse af potentialet i at engagere endnu flere dygtige lærere til folkeskolen i matematik og naturfagene. Dygtige lærere er en afgørende for at skabe inspiration i et fag og stimulere den nysgerrighed, som alle børn har. Derfor er det utrolig vigtigt, at alle børn i Danmark får en dygtig lærer, som kan hjælpe dem til at udvikle deres fulde potentiale i matematik og naturfag – og det gælder ikke mindst børn i skoler i udsatte områder, som Teach First Danmark har fokus på at hjælpe.


– Jesper Bergmann, CEO, Teach First Danmark

>> Læs mere om projektets succeskriterier på Industriens Fonds hjemmeside


FAKTA

Efterspørgslen efter kvalificerede STEM-lærere forventes at stige
Teach First Danmark leverer en kerneydelse til kommuner, der har svært ved at rekruttere kvalificerede lærere:

— KL melder om rekrutteringsudfordringer i alle landsdele. Der er ingen tegn på, at de bliver mindre i de kommende år (KL, 2017).

— I natur/teknologi bliver eleverne kun i 60 pct. af timerne undervist af en lærer med fuld undervisningskompetence (UVM, 2018).

— Mangel på kvalificerede lærere er årsag til dårlig undervisning ifølge 82 pct. af skolelederne (Jensen, 2017).

— Der kommer 10 pct. flere børn i folkeskolealderen de næste 20 år (Stanek, 2019)

— Optaget på læreruddannelsen er i 2019 faldet med 2 pct. (Houlind & Rickers, 2019)
Teach First Danmark kan bidrage med flere kvalificerede lærere til skoler i udsatte områder
Undersøgelser viser, at børn fra skoler med mange socioøkonomisk svage elever har fagligt svagere lærere (Kraka, 2018).

Lærere på udsatte skoler har et karaktergennemsnit, der er ca. 0,5 karakterpoint lavere end lærere på skoler med flest socioøkonomisk stærke elever (Kraka 2018). 

97 pct. af skolelederne oplever, at Teach First-lærere styrker elevernes faglighed, og 85 pct. oplever, at de styrker elevernes trivsel. Teach First-læreres karaktergennemsnit på kandidatuddannelsen er 9,4 (Ekstern evaluering af TFD, 2018).
Hvad er en STEM-lærer fra Teach First Danmark?
En STEM-lærer fra Teach First Danmark er en lærer, der underviser i ét eller flere følgende fag: Matematik, fysik/kemi, natur/teknologi, teknologiforståelse, biologi, geografi. 
 
Mere end 70 pct. af Teach First-lærere underviser i mindst ét STEM-fag. Det tæller både lærere, som er uddannet i et STEM-fag og lærere, som opnår undervisningskompetence i et eller flere STEM-fag i løbet af Teach First Danmarks toårige program.

Yderligere information:

Thomas Alexander Hoelgaard – kommunikationschef, Teach First Danmark. Tlf. 29 88 81 07, thomas.hoelgaard@teachfirst.dk

Ole Østrup – formidlingschef, Industriens Fond. Tlf. 23 80 06 60, oos@industriensfond.dk


Læs også

Velkommen til årgang 2023!

De nye Teach First-graduates er netop begyndt ude på skolerne. Tag godt imod dem!

Vi åbner for nye ansøgninger til vores vinteroptag

Skal der ske noget nyt i dit liv og din karriere? Drømmer du om at [...]

Her er vores to nye lærerfaglige mentorer

Vi kan nu med stolthed præsentere vores to nye lærerfaglige mentorer: Lasse Rømer og Thomas [...]

Sara er uddannet havbiolog, men arbejder som lærer på Tingbjerg Skole (artikel i Politiken)

Folkeskolen er i stor mangel på uddannede lærere. På Tingbjerg Skole er flere af lærerne [...]

Generalforsamling hos Teach First Danmark torsdag den 2. februar 2023

Der indkaldes til generalforsamling i foreningen torsdag den 2. februar kl. 19:00 i sekretariatets lokaler [...]

HURRA! Teach Frist Danmark optager den største årgang til dato

HURRA! I år har Teach First Danmark optaget den største årgang siden vi startede tilbage [...]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *