Generalforsamling hos Teach First Danmark mandag den 21. juni 2021

Teach First

Foreningen Teach First Danmark afholder ordinær generalforsamling for 2021. Generalforsamlingen finder sted den 21juni 2021 kl. 16.30 hos Teach First Danmark.Generalforsamlingen foregår i år online:

Af hensyn til Covid-19 vil årets generalforsamling blive afholdt virtuelt på Zoom. Alle tilmeldte vil modtage et link til Zoom inden generalforsamlingen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Budget for følgende regnskabsår fremlægges
  4. Andres forslag. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen for at blive behandlet, medmindre generalforsamlingen beslutter at behandle forslaget
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Tilmelding

Tilmelding er påkrævet og kræver, at man er medlem af foreningen Teach First Danmark. Tilmelding skal ske via mail til medlem@teachfirst.dk senest 4 hverdage før generalforsamlingens afholdelse. De tilmeldte modtager et link til Zoom inden generalforsamlingen. Foreningens vedtægter kan læses her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *