En skolelærers skema

Rasmus er uddannet i pædagogisk sociologi. Han er Teach First graduate fra årgang 2015 og har indtil for nyligt undervist 7. og 9. årgang i engelsk, tysk, samfundsfag og historie. I dag arbejder han i en projektstilling i Fonden for Socialt Ansvar.

Som skolelærer har man rigtig mange skift og forskellige kasketter på. Du tænker måske, at man bare møder op, underviser og går hjem. Men i virkeligheden skal man alt fra at danne relationer, lave team- og forældresamarbejde, have gårdvagter, håndtere konflikter, være mægler, trøste og meget andet.


Du tænker måske, at det er et 8-16 job? Den fortælling vil Rasmus gerne udfordre, for hans dagligdag som folkeskolelærer var meget mere kompleks. I dag bruger han sine kompetencer i en projektstilling i Fonden for Socialt Ansvar, hvor han arbejder med at skabe positive læringsmiljøer i udsatte familier. Rasmus ser tilbage på sin tid som lærer og fortæller, hvordan en helt almindelig dag kunne se ud. Læs hans skema her:

Tid Hvad Beskrivelse
5:30-7:30 Morgen tjek-ind Jeg vågner tidligt og begynder at gennemgå dagen for mig selv. På den måde gør jeg mig mentalt klar. Er der noget, jeg skal være opmærksom på? Er der nogen, der er syge? Hvad skal der ske i dag?

Jeg har bevidst ikke Aula appen, så jeg tjekker beskeder tidligt om morgenen for at se, om der er nogle forældre, der har skrevet.

7:30-7:50 Ankomst, kopiering og kaffe Jeg ankommer til skolen og finder mit teamlokale, hvor jeg har mine ting. Som mange andre skal jeg lige nå at printe det sidste inden 1. lektion. Der er, som altid, kø ved kopimaskinen.

Derudover skal jeg nå at tale med mine kollegaer og have en kop kaffe. Begge dele er vigtige. Vi laver en hurtig overlevering i teamet, for det når man ofte ikke i løbet af dagen.

7:50-8:00 Skabe det gode rum og tjekke ind.  Jeg kan godt lide at være i klasseværelset, når mine elever ankommer. Så kan jeg tjekke ind med mine elever løbende, hvilket skaber et godt og rart rum. Relationsarbejdet starter allerede inden den første lektion. 
Klasseværelset er tomt, når Rasmus møder om morgenen, så kan han tjekke ind med eleverne, når de ankommer.
Tid Hvad Beskrivelse
8:00-8:10 Gennemgang af dagens program Vi gennemgår klassens program for dagen, så alle er med og ved, hvad der skal ske. Vi tjekker ugeplanen på MinUddannelse, så de kan skabe sammenhæng i deres dag. Eleverne skal også ofte være omstillingsparate, og det hjælper dem med at se sammenhænge på tværs af fagene.
8:10-9:50  1.-2 lektion Jeg starter alle lektioner med at være tydelig og rammesættende. Eleverne skal ofte både arbejde selvstændigt og i grupper. Det er derfor vigtigt, at jeg tydeligt guider, hjælper og viser, hvor vi skal hen med undervisningen. Derudover skal jeg selvfølgelig undervise,

have det faglige overblik, være pædagogisk og lave rigtig meget klasseledelse. I løbet af undervisningen af det også vigtigt at holde øje og nå rundt til elever, som kan have haft en svær morgen og virke nedtrykte. 

9:50-10:05 Gårdvagt Jeg tager den gule vest på. Det er vigtigt, at man er synlig for alle, så eleverne hurtigt kan få hjælp. Man er ansvarlig for at håndhæve reglerne for alle på skolen som eksempelvis, at de skal være udenfor, selvom det kan være vådt og koldt eller ikke være 5-6 personer på toilettet samtidigt. Der kan ske alt muligt i et frikvarter!

Jeg går rundt og ser, hvad de forskellige årgange laver og danne relationer. Spiller de fodbold, så spiller jeg gerne med. Der sker noget magisk i frikvartererne og i de uformelle situationer. Eleverne er uden for skolens faste rammer, og det hele bliver lidt mere frit. Man bliver derfor mødt på en anden måde, og der er tid til at snakke og spille med eleverne.

Et kort fra Rasmus’ elever, da han stoppede som lærer. Relationen betyder tydeligvis meget.
Tid Hvad Beskrivelse
10:05-11:35 3-4. lektion  Konflikthåndtering fylder – hele dagen. Jeg skal altid være omstillingsparat og kunne lytte til mine elever, selvom der er undervisning. Måske er nogen uvenner, en har kastet noget på en anden elev eller måske, ved de bare ikke, hvad de skal lave.

Det er meget svært at undervise nogen, der har deres fokus et andet sted. Jeg er derfor nødt til at bruge tid på alt dette. For konflikterne fylder rigtig meget for eleverne og det er vigtigt for mig, at de ved, at jeg gerne vil dem og forsøger at sætte mig i deres sted.

11:35-12:30 Spisepause og tjek ind med kolleger og ledelsen  Indtil 6. klasser spiser jeg med mine elever. Det kan noget helt specielt, det danner relationer og et fællesskab. Nogle gange læser jeg højt, vi ser nyheder, diskuterer eller snakker.

Når de kommer i 7. klasse, har de udgangstilladelse, og det kan være svært at oprette fællesskabet og løse uenigheder, der opstår uden for skolen. Der kan ske rigtig meget på denne tid. 

Derefter har jeg 30 minutters pause. I pausen tjekker jeg ind med mine kollegaer, koordinerer på tværs af teamet, spiser, nå toiletbesøg, have gårdvagter og orientere ledelsen. 

jh

Der sker noget magisk i frikvartererne og i de uformelle situationer. Eleverne er uden for skolens faste rammer, og det hele bliver lidt mere frit. Man bliver derfor mødt på en anden måde, og der er tid til at snakke og spille med eleverne.

 

Tid Hvad Beskrivelse
12:30-13:15 5. Lektion Lektionen efter frokostpausen er den sværeste lektion at komme ind til. Mine elever har været ude blandt andre, og man er nødt til at håndtere alt det, der er sket i pausen. Det kan være alt fra sukkerchok, manglende mad, konflikter, at nogen er kommet til skade eller blevet uvenner, der fylder. Alt dette tager rigtig meget tid, men det er nødvendigt. 

Jo længere vi kommer i dagen, desto mere kreativ skal jeg være for at strukturere min undervisning. Læringen skal indeholde leg, bevægelse og mulighed for medbestemmelse.

13:15-14:00 IT- ansvarlig I min rolle som PLC- medarbejder (Pædagogisk Læringscenter) har jeg bl.a. ansvar for læringsplatformene, at elevernes og mine kollegaers computere virker. Jeg bruger overraskende meget tid på at fikse problemer med elevernes computere og skærmene i klasselokalerne. Hvis du har arbejdet på en folkeskole, kender du sikkert til dette problem…
14:10-14.55 Forældresamarbejde  I dag er jeg nødt til at tilsidesætte min forberedelse for forældresamarbejdet. Det er også vigtigt, at jeg danner en god relation til forældrene. Det er essentielt for, at klassen fungerer optimalt. 

 

Søde hilsner til Rasmus fra hans elever.
Tid Hvad Beskrivelse
15:00-15:40 Forberedelse til dagens møder Som lærer går jeg til rigtig mange møder! Nogle gange er det med ledelsen ift. sparring om en situation, hvor en elev er udadreagerende. Det kan også være et netværksmøde, hvis jeg har brug for sparring fra en kompetenceperson om, hvordan jeg bedre håndterer et specifikt barn med udfordringer.

Andre dage er det et teammøde eller fag-teammøde. Vi har to lektioner om ugen, hvor vi i fællesskab skal planlægge projektuger, ekskursioner ud af huset, koordinere eksterne samarbejder, diskutere klasse- og teamfællesskabet osv. Igen er relationen vigtig, vi er hinandens team og støtte. 

15:40-16:00 Forberedelse af elevrådsarbejde Jeg er kontaktlærer for elevrådsarbejdet, hvor jeg skal koordinere med eleverne og høre deres inputs ift. læring og trivsel.
16:00-17:00 Hjem De uforudsete ting, der opstår i løbet af en arbejdsdag, gør, at jeg tager hjem uden at have nået de opgaver, som jeg havde planlagt. Selvom jeg burde holde fri, ved jeg, at jeg har lidt mere arbejde derhjemme.
17:00-18:00 Opfølgninger Jeg bruger noget af aftenen på at følge op på elevsager, forældrekontakten, teamsamarbejdet og forberede det, som jeg ikke nåede tidligere. 
Resten af aftenen Fri Jeg holder fri, men man er jo altid lærer 😉
Et kreativt produkt fra tyskundervisningen. De arbejdede med ungdomssprog og skulle producere en tegneserie.

Hvis du også gerne vil lave spændende læringsforløb for elever, der gør en forskel, er Teach First Danmarks Graduate program måske noget for dig?


Læs også

En opgave min klasse elskede

Læs også

Velkommen til årgang 2023!

De nye Teach First-graduates er netop begyndt ude på skolerne. Tag godt imod dem!

Vi åbner for nye ansøgninger til vores vinteroptag

Skal der ske noget nyt i dit liv og din karriere? Drømmer du om at [...]

Her er vores to nye lærerfaglige mentorer

Vi kan nu med stolthed præsentere vores to nye lærerfaglige mentorer: Lasse Rømer og Thomas [...]

Sara er uddannet havbiolog, men arbejder som lærer på Tingbjerg Skole (artikel i Politiken)

Folkeskolen er i stor mangel på uddannede lærere. På Tingbjerg Skole er flere af lærerne [...]

Generalforsamling hos Teach First Danmark torsdag den 2. februar 2023

Der indkaldes til generalforsamling i foreningen torsdag den 2. februar kl. 19:00 i sekretariatets lokaler [...]

HURRA! Teach Frist Danmark optager den største årgang til dato

HURRA! I år har Teach First Danmark optaget den største årgang siden vi startede tilbage [...]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *