Non-profit foreningen Teach First Danmark kan stå klar med 300-400 kvalificerede lærere over de næste fire år

Pressemeddelelse, 21. marts 2022

Non-profit foreningen Teach First Danmark kan stå klar med 300-400 kvalificerede lærere over de næste fire år

Kvote-2 ansøgningen til læreruddannelsen er faldet med hele 20 pct i år, viser nye tal. Der skal løsninger på bordet med det samme, hvis det ikke skal gå ud over elevernes faglighed. Over de næste fire år kan den almennyttige forening Teach First Danmark stå klar med op til 400 kvalificerede lærere.


Udsatte elever rammes ekstra hårdt af den aktuelle lærermangel

Mange skoler har allerede i dag svært ved at besætte lærerstillinger. Alene i København er hver fjerde lærerstilling lige nu ubesat, og en analyse fra 2021 viser, at der i 2030 vil mangle 13.000 lærere.

“Vi ved, at lærermangel har en stærk social slagside, da særligt skoler i udsatte boligområder har svært ved at få kvalificerede lærere, ikke mindst i matematik og naturfagene. Problemet har dog vokset sig så stort, at skoler i ressourcestærke boligområder også oplever ikke at kunne få besat deres stillinger, fortæller direktør i Teach First Danmark, Thomas Alexander Hoelgaard.

Lærere rekrutteret gennem Teach First kan være en løsning

“En katastrofe”. Sådan betegner skolelederne fra Tingbjerg Skole og Ole Rømers-Skolen i Høje Taastrup lærermanglen i et debatindlæg i Altinget den 1. marts 2022. De nævner ligesom syv andre skoleledere meritlærerstuderende fra Teach First Danmark som en god løsning, der bør udbredes til flere skoler.

“De [lærerne fra Teach First] har en meget positiv energi og tilgang, og de er med til at styrke kulturen og arbejdsglæden på skolen”

– udtaler Marco Damgaard, skoleleder på Tingbjerg skole, som har ansat ni lærere via Teach First Danmark siden 2015.

Kan som almennyttig forening skaffe 300-400 lærere de næste fire år

Siden 2015 har over 3400 søgt om at blive lærer gennem Teach First Danmarks toårige program. Med offentlig støtte kan foreningen tiltrække 300-400 nye lærere til folkeskolen over de næste fire år.

“I dag optager vi kun ca. 10 procent af alle ansøgere. Men kvaliteten af ansøgere er høj nok til at vi med offentlig støtte kan optage 25-30 procent og dermed 300-400 lærere over de næste år. Jeg ser det som en styrke, at vi kan hjælpe folkeskolerne med flere dygtige lærere, fordi det er vigtigt for at kunne sende alle børn godt på vej”, siger Thomas Alexander Hoelgaard.

Lærere fra Teach First Danmark har forskellige universitetsuddannelser og videreuddanner sig til lærere sideløbende med at de underviser på fuld tid. Det er lærere, som ellers ikke var blevet lærere, og som bliver i folkeskolen i mange år.

Lærere, som bliver i folkeskolen i mange år

Mere end 75 procent af alle lærere optaget i programmet siden 2015 er fortsat lærere i folkeskolen i dag, og over 80 procent fra de tre første årgange har færdiggjort en offentlig meritlæreruddannelse ud over deres universitetsuddannelse.

Derfor er Teach First Danmark ikke blot et “quick fix”, men kan være en del af en langsigtet løsning på folkeskolens rekrutteringsudfordring, mener foreningens direktør.

“Vi ønsker at bidrage til en folkeskole med kvalificerede lærere i alle fag, så vi giver alle elever i de bedste betingelser for at få en god skolegang og gode fremtidsmuligheder. Det ser vi et stort potentiale for at bidrage endnu mere til”, siger Thomas Alexander Hoelgaard.


Kontakt:

Thomas Alexander Hoelgaard, direktør i non-profit organisationen, Teach First Danmark
thomas.hoelgaard@teachfirst.dk, 2988 8107. Download billede her.

Billeder af lærere til pressebrug (taget af Teach First Danmark)
Billede 1 – kvinde i naturfag

Billede 2 – kvinde i naturfag
Billede 3 – mand i naturfag
Billede 4 – mand i naturfag
Billede 5 – mand i naturfag
Billede 6 – mand i naturfag
Billede 7 – mand i matematik


Baggrund og optagelsestal

Teach First Danmark er en almennyttig (non-profit) forening stiftet i 2013. Vi hjælper folkeskoler i udsatte boligområder med at få kvalificerede lærere i alle fag. 

Startet og efterprøvet med fondsmidler – kan nu rulles ud til flere skoler

Siden 2015 har almennyttige fonde finansieret Teach First Danmarks opstart. Fondene var interesseret i at se, om det var muligt at engagere fagligt dygtige og relationskompetente bachelorer og kandidater til at blive lærere i udsatte boligområder. Det har det vist sig at være.

Grundig optagelsesproces sikrer høj kvalitet

Vi optager lærerne via via grundige optagelsesprøver. Det er økonomer, ingeniører, jurister, journalister, biologer, m.m. Nogle kommer lige fra studiet, andre har flere års erhvervserfaring. De fleste har flere års børne- og undervisningserfaring, bla. som lærervikarer i folkeskolen.

70 pct. underviser i mindst ét STEM-fag, og flere har modtaget priser, heriblandt Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris og Politikens Undervisningspris. Eksterne evalueringer viser, at det er lærere, som styrker elevernes trivsel og faglighed og er værdsat på deres skoler. De bidrager med nye tilgange i undervisningen og styrker skolernes samlede faglighed.

Lærerfaglige mentorer på skolerne er en del af succesen og kan også hjælpe andre nye lærere

Programmet indeholder udover en meritlæreruddannelse en lærerfaglig mentorordning ude på skolerne, som støtter og hjælper de nye lærere med at dygtiggøre sig.

Vi er i gang med at udbrede vores mentorordning til andre nye lærere i folkeskolen, fordi næsten hver fjerde nyuddannede lærer stopper inden for første skoleår. Det skyldes i høj grad, at de oplever overgangen fra studie til job som svær og mangler den fornødne støtte.

Nye lærere, som står klar til at undervise med det samme

Lærerne optaget hos Teach First Danmark kan undervise få måneder, efter de er optaget. Det kan lade sig gøre pga. den grundige optagelsesproces, intensiv lærertræning inden skolestart og en lærerfaglig mentor på skolen. Frafaldet er på blot 8 procent.


Andre nyheder

Teach First-alumner modtager Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris

Pressemeddelelse, 21. marts 2022

Non-profit foreningen Teach First Danmark kan stå klar med 300-400 kvalificerede lærere over de næste fire år

Kvote-2 ansøgningen til læreruddannelsen er faldet med hele 20 pct i år, viser nye tal. Der skal løsninger på bordet med det samme, hvis det ikke skal gå ud over elevernes faglighed. Over de næste fire år den almennyttige forening Teach First Danmark stå klar med op til 300-400 kvalificerede lærere.


Udsatte elever rammes ekstra hårdt af den aktuelle lærermangel

Mange skoler har allerede i dag svært ved at besætte lærerstillinger. Alene i København er hver fjerde lærerstilling lige nu ubesat, og en analyse fra 2021 viser, at der i 2030 vil mangle 13.000 lærere.

“Vi ved, at lærermangel har en stærk social slagside, da særligt skoler i udsatte boligområder har svært ved at få kvalificerede lærere, ikke mindst i matematik og naturfagene. Problemet har dog vokset sig så stort, at skoler i ressourcestærke boligområder også oplever ikke at kunne få besat deres stillinger, fortæller direktør i Teach First Danmark, Thomas Alexander Hoelgaard.

Lærere rekrutteret gennem Teach First kan være en løsning

“En katastrofe”. Sådan betegner skolelederne fra Tingbjerg Skole og Ole Rømers-Skolen i Høje Taastrup lærermanglen i et debatindlæg i Altinget den 1. marts 2022. De nævner ligesom syv andre skoleledere meritlærerstuderende fra Teach First Danmark som en god løsning, der bør udbredes til flere skoler.

“De [lærerne fra Teach First] har en meget positiv energi og tilgang, og de er med til at styrke kulturen og arbejdsglæden på skolen”, udtaler Marco Damgaard, skoleleder på Tingbjerg skole, som har ansat ni lærere via Teach First Danmark siden 2015.

Foreningen kan skaffe 300-400 lærere de næste fire år

Siden 2015 har over 3400 søgt om at blive lærer gennem Teach First Danmarks toårige program. Med offentlig støtte kan foreningen tiltrække 300-400 nye lærere til folkeskolen over de næste fire år.

“I dag optager vi kun ca. 10 procent af alle ansøgere. Men kvaliteten af ansøgere er høj nok til at vi med offentlig støtte kan optage 25-30 procent og dermed 300-400 lærere over de næste år. Jeg ser det som en styrke, at vi kan hjælpe folkeskolerne med flere dygtige lærere, fordi det er vigtigt for at kunne sende alle børn godt på vej”, siger Thomas Alexander Hoelgaard.

Lærere fra Teach First Danmark videreuddanner sig til lærere sideløbende med at de underviser på fuld tid. Det er lærere, som ellers ikke var blevet lærere, og som bliver i folkeskolen i mange år.

Lærere, som bliver i folkeskolen i mange år

Mere end 75 procent af alle lærere optaget i programmet siden 2015 er fortsat lærere i folkeskolen i dag, og over 80 procent fra de tre første årgange har færdiggjort en offentlig meritlæreruddannelse ud over deres universitetsuddannelse.

Derfor er Teach First Danmark ikke blot et “quick fix”, men kan være en del af en langsigtet løsning på folkeskolens rekrutteringsudfordring, mener foreningens direktør.

“Vi ønsker at bidrage til en folkeskole med kvalificerede lærere i alle fag, så vi giver alle elever i de bedste betingelser for at få en god skolegang og gode fremtidsmuligheder. Det ser vi et stort potentiale for at bidrage endnu mere til”, siger Thomas Alexander Hoelgaard.


Kontakt og pressemateriale

Thomas Alexander Hoelgaard, direktør i non-profit organisationen, Teach First Danmark
thomas.hoelgaard@teachfirst.dk, 2988 8107. Download billede her.

Billeder af lærere til pressebrug (taget af Teach First Danmark)
Billede 1 – kvinde i naturfag

Billede 2 – kvinde i naturfag
Billede 3 – mand i naturfag
Billede 4 – mand i naturfag
Billede 5 – mand i naturfag
Billede 6 – mand i naturfag
Billede 7 – mand i matematik


Baggrund og optagelsestal

Teach First Danmark er en almennyttig (non-profit) forening stiftet i 2013. Vi hjælper folkeskoler i udsatte boligområder med at få kvalificerede lærere i alle fag. 

Startet og efterprøvet med fondsmidler – kan nu rulles ud til flere skoler

Siden 2015 har almennyttige fonde finansieret Teach First Danmarks opstart. Fondene var interesseret i at se, om det var muligt at engagere fagligt dygtige og relationskompetente bachelorer og kandidater til at blive lærere i udsatte boligområder. Det har det vist sig at være.

Grundig optagelsesproces sikrer høj kvalitet

Vi optager lærerne via via grundige optagelsesprøver. Det er økonomer, ingeniører, jurister, journalister, biologer, m.m. Nogle kommer lige fra studiet, andre har flere års erhvervserfaring. De fleste har flere års børne- og undervisningserfaring, bla. som lærervikarer i folkeskolen.

70 pct. underviser i mindst ét STEM-fag, og flere har modtaget priser, heriblandt Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris og Politikens Undervisningspris. Eksterne evalueringer viser, at det er lærere, som styrker elevernes trivsel og faglighed og er værdsat på deres skoler. De bidrager med nye tilgange i undervisningen og styrker skolernes samlede faglighed.

Lærerfaglige mentorer på skolerne er en del af succesen og kan også hjælpe andre nye lærere

Programmet indeholder udover en meritlæreruddannelse en lærerfaglig mentorordning ude på skolerne, som støtter og hjælper de nye lærere med at dygtiggøre sig.

Vi er i gang med at udbrede vores mentorordning til andre nye lærere i folkeskolen, fordi næsten hver fjerde nyuddannede lærer stopper inden for første skoleår. Det skyldes i høj grad, at de oplever overgangen fra studie til job som svær og mangler den fornødne støtte.

Nye lærere, som står klar til at undervise med det samme

Lærerne optaget hos Teach First Danmark kan undervise få måneder, efter de er optaget. Det kan lade sig gøre pga. den grundige optagelsesproces, intensiv lærertræning inden skolestart og en lærerfaglig mentor på skolen. Frafaldet er på blot 8 procent.


Videoer med to lærere fra Teach First Danmark

Sara har læst statskundskab og uddannelsesvidenskab. Hun blev lærer via Teach First Danmark i 2016 og færdiggjorde sin meritlæreruddannelse i 2018.

Se flere videoer med lærere fra Teach First Danmark her.

Sophia er uddannet ingeniør i 2016 og blev samme år lærer via Teach First Danmark. Hun færdiggjorde sin meritlæreruddannelse i 2018. Hun modtog Novo Fondens Naturfagslærerpris i 2021.

Læs også

Velkommen til årgang 2023!

De nye Teach First-graduates er netop begyndt ude på skolerne. Tag godt imod dem!

Vi åbner for nye ansøgninger til vores vinteroptag

Skal der ske noget nyt i dit liv og din karriere? Drømmer du om at [...]

Her er vores to nye lærerfaglige mentorer

Vi kan nu med stolthed præsentere vores to nye lærerfaglige mentorer: Lasse Rømer og Thomas [...]

Sara er uddannet havbiolog, men arbejder som lærer på Tingbjerg Skole (artikel i Politiken)

Folkeskolen er i stor mangel på uddannede lærere. På Tingbjerg Skole er flere af lærerne [...]

Generalforsamling hos Teach First Danmark torsdag den 2. februar 2023

Der indkaldes til generalforsamling i foreningen torsdag den 2. februar kl. 19:00 i sekretariatets lokaler [...]

HURRA! Teach Frist Danmark optager den største årgang til dato

HURRA! I år har Teach First Danmark optaget den største årgang siden vi startede tilbage [...]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *