Ny app skal styrke elevers trivsel i folkeskolen. - Teach First Danmark

Ny app skal styrke elevers trivsel i folkeskolen.

Fire Teach First graduates har udviklet WOOF – et nyt, digitalt koncept, der nytænker trivselsarbejdet i folkeskolen.

I to år har fire Teach First graduates udviklet og testet et digitalt værktøj, der skal nytænke og løfte trivslen i folkeskolen. Nu er de klar til at præsentere WOOF.

Ideen til konceptet opstod på Teach Firsts sommerakademi for to år siden til en workshop.

”Vi blev inspireret af den kæmpestore og meningsfulde opgave, vi pludselig stod med som lærere: At vurdere, sikre og have ansvaret for vores elevers trivsel og læring. Vi indså hurtigt, at trivslen var en forudsætning for læringen, og at der var et hav af eksterne faktorer, der forhindrede begge dele,” siger Mathias Kjær Probst, der var med til at starte projektet for to år siden.

Teamet bag WOOF: Mathias (ø.tv), Lasse (n.tv), Amalie og Vinoth

Konceptet går ud på at eleverne rapporterer deres humør til en digital hund i en app og markerer, hvad der har gjort den pågældende dag god eller dårlig. Det giver læreren et såkaldt ’WOOF-landskab’, der viser et overblik over udviklingen af klassens humør, og hvilke faktorer, der spiller ind. Derefter får læreren og klassen mulighed for sammen at ændre de negative mønstre og fremme de positive.

Håndgribeligt trivselsarbejde

Konceptet er testet på flere skoler i København i løbet af de sidste to år.

”I min egen klasse fandt jeg hurtigt ud af, at søvn var et kæmpestort problem for elevernes trivsel og læring. Det gav os muligheden for at snakke om søvn i klassen, og vi arbejdede målrettet på, at alle i klassen fik mere og bedre søvn”, fortæller Mathias Probst comprar cialis generico

Klassens søvnmønstre blev efterfølgende kraftig forbedret, og det kunne Mathias tydeligt mærke på klassen.

”Klassen blev markant mere læringsparat. Det var fantastisk at opleve at arbejdet med trivsel pludselig blev håndgribeligt. At jeg kunne samarbejde målrettet med eleverne om at få det bedre.”

Dårlige vaner

Hvorfor er der brug for WOOF?

”Vores erfaring er, at der er masser af elever, der er så påvirkede af mistrivsel, dårlige vaner og handlemønstre, at de slet ikke har plads til læring. Derfor er der behov for overskuelige, brugbare redskaber, der kan supplere og kvalificere lærerens arbejde med at sikre trivslen i sin klasse, så læreren og eleverne får mere tid og overskud til undervisningen,” fortæller Mathias Kjær Probst.

Projektets næste skridt er et samarbejde med fem af de ’lyserøde’ kommuner, der har scoret lavest i den nationale trivselsmåling.

”Vi er oppe at køre over, at det virker til at virke, der hvor vi har testet det. Lærerne fortæller os, at de har fået et meningsfuldt overblik over klassens trivsel, og at eleverne har fået en helt ny mulighed for at reflektere over, og forbedre, deres egen trivsel,” siger Mathias Kjær Probst.

WOOF vil også bidrage til at stimulere en debat om, hvordan vi skaber en bedre folkeskole, og har derfor også lanceret en blog på deres website. Læs blogindlægget om en folkeskole i ubalance her: https://wooftech.dk/en-folkeskole-ude-af-balance/

Hvis man er lærer og er interesseret i at teste værktøjet, kan man skrive sig op på wooftech.dk

WOOF består af:

Mathias Kjær Probst
Amalie Danckert
Vinoth Paramasamy
Lasse Skov
Om Teach First Danmark

Teach First Danmark blev stiftet som almennyttig forening i 2013 og har ifølge sine vedtægter til formål at give alle børn og unge muligheden for at få en god uddannelse uanset social baggrund. Midlet er endnu flere dygtige folkeskolelærere i socialt udsatte områder og ledere og brobyggere på uddannelsesområdet med en praktisk erfaring som folkeskolelærere i et udsat område.

Teach First Danmark har i sin opstartsfase været finansieret af fonde, heriblandt A.P. Møller Fonden, Industriens Fond, Egmont Fonden, Novo Nordisk Fonden og TrygFonden. Se alle støtter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *