Hvordan udvikler programmet mine ledelseskompetencer?

Det korte svar er:

Teach First Danmarks ledelsesudvikling handler i høj grad om at kunne lede sig selv for at kunne lede andre. Som graduate vil du opleve, at lederskab er noget, du udvikler ved at arbejde med konkrete udfordringer og tage ansvar for din egen og andres udvikling. For at være en dygtig underviser er du således nødt til også at være en dygtig leder.

I programmet vil du arbejde med dine ledelseskompetencer som en integreret del af din undervisningspraksis. Det understøttes af mentor-observationer og workshops med fokus på læring og ledelse.


 

Her kommer et uddybende svar:

Dygtige undervisere og dygtige ledere har meget til fælles. De skal kunne motivere, skabe tillid, prioritere, håndtere konflikter og kommunikere klart. De skal være gode til at samarbejde og organisere og sætte sig ind i forskellige menneskers behov, styrker og måder at tænke på.

 

Samtidig er det klart, at en god leder i én sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i en anden sammenhæng. Men i alle tilfælde bliver du kun en god leder ved at lære at være det i praksis: Ved at påtage dig et stort ansvar, sætte kursen og få andre til at følge trop. Det gælder også, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i skolen.

 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er aggressiv og ked af det. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere dem til overhovedet at komme i skole. Og nogle gange er det at give dem troen på, at de kan opnå deres drømme.

 

Samtidig er skolen en stor organisation med mange interessenter. Dem skal du forstå og samarbejde med. Det giver dig viden og værktøjer, som er værdifulde i enhver sammenhæng, hvor du skal engagere dine omgivelser, opnå ambitiøse mål og bringe forskellige menneskers evner i spil. Det er også kompetencer, som vi har fokus på i vores udvælgelse.

 

Det er ledelsesudvikling i praksis

I programmets 2. år vil du få tilknyttet en karrierecoach. Herudover vil workshops give dig perspektiv på dine udfordringer og redskaber til at arbejde med din udvikling som lærer og leder. Til workshops vil du sammen med andre graduates få inspiration og reflektere over din udvikling og dine praktiske erfaringer med at kommunikere, motivere andre og håndtere store udfordringer.

 

Sidst, men ikke mindst, bliver du en del af et socialt og fagligt fællesskab med andre graduates. Det vil give dig nye venskaber. Men det vil også skærpe din forståelse for dine egne styrker, når du sparrer med personer, der har andre spidskompetencer end dig selv.

 

 

Kommentarer

Dette indlæg var udgivet den . Bookmark permalink.
Holler Box