Hvilken type leder er du?

Der findes mange måder at tilegne sig ledelseskompetencer. Uddannelsesinstitutioner og konsulenthuse udbyder et utal af kurser, hvor du kan læse tekster om alt fra strategisk ledelse til den innovative agile ledelsesstil. Som afslutning på kurset vil du typisk aflevere en opgave eller bestå en prøve som bevis på, at du nu er blevet klogere på ledelse. Sådan gør vi det ikke hos Teach First Danmark. 


Af Rebecca Jensen, Teach First Graduate 2017-2019 
Uddannet sociolog og Teach First Alumne


Teach First tilbyder dig ikke et ledelseskursus med pensum, og du skal heller ikke aflevere en opgave som slutprodukt. Efter programmets to år er det din egen udvikling og den forskel, du har gjort for dine elever, som er slutproduktet

Kreativ og målrettet kommunikation 

I din hverdag på skolen skifter du hele tiden kommunikationssituation. Alt efter om du taler med en frustreret elev, en bekymret forælder, en træt gruppe teenagere, en travl teammakker eller en ny vikar, skal du formidle forskelligt og med din modtager for øje. 

Du vil opleve at stå i situationer, hvor det ikke bare kræver personlig gennemslagskraft, men også en meget høj grad kreativitet i din formidling at blive hørt. 

 

Det vil ikke alene gøre dig til en endnu dygtigere underviser, men også udvikle dine ledelseskompetencer.

Du finder måske ud af, at struktur og gentagelser kan mindske uroen i din 6. klasse. Eller måske er humor og leg netop dét, der kan få din 4. klasse til at fange forskellene på navneord og udsagnsord. Det kan også være, at din afgangsklasse sover sig igennem emnet “Romantikken”, indtil du finder ud af, hvordan naturskønne malerier er relaterbare for unge i 2021. Andre gange er det måske forældrene, som sætter dine kommunikative evner på prøve. Det kan være, at du skal lægge et stort stykke arbejde i sikre en fælles forståelse forud for et forældremøde om alkoholindtag. Gør du ikke det, risikerer du, at forskellige holdninger kommer til at stå i vejen for en sund alkoholpolitik i klassen. Her skal du formå at være en diplomatisk kommunikator og bindeled mellem forskellige holdninger.

Kort fortalt, i din hverdag på skolen vil du meget hurtigt blive tvunget til at bruge alle de kommunikationsgreb, du har i din værktøjskasse. Dag for dag vil du blive bedre til at foretage velbegrundede valg i forhold til din formidling. Det vil ikke alene gøre dig til en endnu dygtigere underviser, men også udvikle dine ledelseskompetencer.

Evnen til at inspirere og se potentialet

 

Din lederrolle er at være undersøgende og ambitiøs i forhold til at bringe menneskeligt potentiale i spil. 

I din hverdag på skolen skal du ikke alene have blik for gruppen. Du skal have blik for det individuelle og hele menneske. For at inspirere og få hver enkelt elev til at yde sit bedste, skal du være en rollemodel. Du skal kunne give målrettet og let forståelig feedback, som får dine elever til at lytte til dig. Nogle elever har brug for, at du løbende fortæller dem deres styrker, mens andre har gavn af fokuspunkter på skrift og eller hjælp til at indgå positivt i klassens fællesskab. Din lederrolle er her at være undersøgende og ambitiøs i forhold til at bringe menneskeligt potentiale i spil. 

Social intelligens, relationskompetencer og strategisk planlægning 

I din hverdag på skolen skal du kunne få mennesker med forskellige forudsætninger til at samarbejde om at nå i mål med fælles projekter. Måske sætter du dig for, at I skal spare op til en udlandstur i din 8. klasse? Eller måske vil du lave en engelsk teaterforestilling med din 5. klasse? I begge tilfælde skal du få op til 28 forskellige personer, til at se meningen med det. Du skal motivere drengen, der slås med sociale udfordringer derhjemme og pigen, der er ved at blive udredt for ADHD. Det kræver, at du både kan skabe en god gruppedynamik, tænke strategisk og lave en plan, der tager højde for individuelle behov og reaktionsmønstre. Egenskaber, der kendetegner en dygtig leder.

Prioritering, overblik og vilje til udvikling 

I din hverdag på skolen vil have mange bolde i luften – rigtig mange. Du vil blive tvunget til at prioritere din tid benhårdt, lære at bevare overblikket og konstant navigere i nye og ukendte situationer. Du kommer helt sikkert til at begå fejl, og det er OK. Det vigtigste er, at du er indstillet på at lære af dine fejl og har et ønske om at udvikle dig. En god leder vil vide, at dette ikke bare er noget, man gør for sin egen skyld. Det er også en måde at passe på de mennesker, man har ansvaret for.

Din hverdag er ledelse i praksis 

I din dagligdag vil du opleve at være lærer og fuldt optaget af at gøre en forskel for dine elever og din forældregruppe. Du vil med stor sandsynlighed blive så opslugt af arbejdet på skolen, at du for en stund vil miste blikket for, hvor ledelsesaspektet i dit arbejde bliver af. Du er jo “bare” lærer. I Teach First er der ikke noget, som hedder “bare” lærer. Arbejdet med at engagere dygtige universitetsuddannede til nogle af de mest trænge folkeskoler har derimod bekræftet, at jobbet som folkeskolelærer er blandt de absolut mest udfordrende og ansvarsfulde jobs overhovedet. Faktisk mener jeg, at kun de færreste kan blive en dygtig lærer. 

 

Din udvikling som lærer og leder vil blivet drevet og understøttet af både en personlig mentor og et stærkt netværk af graduates.

Som graduate kommer du ikke til at sidde og læse om ledelse. Det har du ganske enkelt ikke tid til. Du har travlt med at være leder i virkeligheden. Afhængigt af dit behov og dine ønsker, vil du få mulighed for løbende at reflektere over din udvikling mere teoretisk. Din udvikling som lærer og leder vil blivet drevet og understøttet af både en personlig mentor og et stærkt netværk af graduates. I løbet af programmet vil det derigennem blive tydeligt for dig, at din hverdag er ledelse i praksis. 

Vil du være med?

Bliv Teach First graduate

Bliv en del af et ambitiøst graduate-program med de bedst egnede bachelorer og kandidater, som vil bidrage til at løse et af Danmarks største problemer. Det handler om at give alle børn og unge i Danmark lige muligheder for at få en uddannelse – uanset social baggrund.

Om programmet

Læs også:

Her er 4 gode grunde til, du skal blive graduate og undervise i matematik

Jurist og graduate: Fra de bonede gulve til skolegården. ”Mine hænder var blevet kolde”.

Læs også

Velkommen til årgang 2023!

De nye Teach First-graduates er netop begyndt ude på skolerne. Tag godt imod dem!

Vi åbner for nye ansøgninger til vores vinteroptag

Skal der ske noget nyt i dit liv og din karriere? Drømmer du om at [...]

Her er vores to nye lærerfaglige mentorer

Vi kan nu med stolthed præsentere vores to nye lærerfaglige mentorer: Lasse Rømer og Thomas [...]

Sara er uddannet havbiolog, men arbejder som lærer på Tingbjerg Skole (artikel i Politiken)

Folkeskolen er i stor mangel på uddannede lærere. På Tingbjerg Skole er flere af lærerne [...]

Generalforsamling hos Teach First Danmark torsdag den 2. februar 2023

Der indkaldes til generalforsamling i foreningen torsdag den 2. februar kl. 19:00 i sekretariatets lokaler [...]

HURRA! Teach Frist Danmark optager den største årgang til dato

HURRA! I år har Teach First Danmark optaget den største årgang siden vi startede tilbage [...]